BGYS Politikamız

BGYS Politikamız

Kuruluşumuz bilgileri ve varlıklarının, gizliliğini, güvenliği ve bütünlüğünü en üst seviyede sağlamak için oluşabilecek tüm riskleri tespit etmek, tespit edilen riskleri yasal mevzuatlar ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak ve sürekli iyileştirmek, riskleri yok etmek veya kontrol altına alabilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak, iç ve dış kaynaklı personeli bu konuda bilinçlendirmek.