Meditek İSG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAHA KOLAY 

Meditek İSG, SGK e-reçete gönderimi dahil tüm iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinizi organize eden, planlamalarınızı yapan, uygulamalarınızda sizi yönlendiren ve süreç boyunca hata yapma ihtimalinizi ortadan kaldıran eşsiz bir bilgi yönetim sistemidir.

laptop

İş Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması ile başlayan sürecin yönetimi tek ekrandan kolaylıkla yapılabilir. İşyeri çalışmaları hızlı bir şekilde planlanır, zamanı geldikçe otomatik uyarı mekanizması ile tespit edilir, gerçekleştirilir, dönem sonunda raporlanır. Dönem sonu faaliyet raporlaması, yıllık değerlendirme raporlaması gibi dokümantasyon seçenekleri ile süreç sorunsuz bir şekilde sonlandırılır.

Güncel mevzuata göre hazırlanan risk kontrol maddeleri ile risk analizleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturulabilmektedir. Ayrıca kendi kontrol maddeleriniz ile kendi listelerinizi de oluşturabilir, benzer işletmelerin risk analizlerine uygulayabilirsiniz. Bu sayede günler süren risk analizi hazırlama sürecini, dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Meditek İSG ile çalışan eğitimlerinin kayıt ve takibi de kolayca gerçekleştirilebilir. Program içerisinde tanımlanmış eğitim maddeleri, eğitim planlamasını hızlandırır, program ile beraber edinilen eğitim dokümanları da eğitim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca kendi eğitim maddelerinizi de planlama sürecine dahil edebilirsiniz. Verilen eğitimlerin sonucuna göre tek tek yada toplu olarak eğitim sertifikaları da bastırabilirsiniz.

Meditek İSG, İş Güvenliği yönetimi altında diğer tüm işlevsel gereklilikleri de sağlamaktadır. İş ekipmanı tanımlaması, ekipman bakımları ve periyodik ekipman kontrolleri, kişisel koruyucu donanım dağıtımları, acil durum eylem planlarının oluşturulması, acil durum ekiplerinin yönetilmesi, acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, ortam ölçümlerinin (gürültü, aydınlatma vs) takibi, iş kazası ve meslek hastalıklarının SGK bildirim kriterlerine uygun olarak kayıt altına alınabilmesi ve takibi, kazaya ramak kala olaylarının takibi, hem öneri defteri ve hem de bağımsız kayıt kanalıyla oluşturulan DÖF listeleri ve gerçekleşme takibi program içerisinde yapılabilmektedir.

İş Sağlığı Yönetimi

SGK e-reçete gönderimini de destekleyen altyapısı ile Meditek İSG, işyeri hekimlerinin çalışan takibinide kolaylaştırmaktadır. Kayıtlı çalışanlar otomatik olarak takip gruplarına ayrılmaktadır. Bu sayede hekimlerimiz özel olarak ilgilenmeleri gereken kişileri kendi grupları içerisinde görebilmektedirler. Ayrıca çalışanlar, hekimin belirleyeceği şekilde de gruplandırılabilmekte, hekime kendi istediği şekilde takip yapma imkanı sunulmaktadır.

Meditek İSG içerisinde, 2. basamak sağlık kurumu ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanan gelişmiş bir poliklink eklentisi bulunmaktadır. Burada hastaların detaylı özlük bilgileri takip edilebilmekte, veri mahremiyeti çerçevesinde hasta notları tutulabilmekte, hasta kabul, muayene ve hasta çıkış süreçleri ulusal sağlık sistemi standartlarımıza uygun olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Poliklinik içerisinde, güncel SUT listesi, standart ICD10 kodları ve Sağlık Bakanlığı SKRS verilerinden güncellenen ilaç listeleri mevcuttur ve Sağlık Bakanlığı Sağlık.Net sistemi ile uyumlu aşı, sevk gibi işlemler de yapılabilmektedir.

İşyeri hekimlerimizin en fazla ihtiyaç duyduğu raporlar da poliklinik içerisinde hazır olarak bulunmaktadır. Periyodik muayene raporundan standart reçete çıktısına kadar poliklinik içerisinde kullanılabilecek tüm rapor/yazıcı çıktısı formatları tek tuşla yazıcıdan alınabilmekte, hasta dosyasına da dijital olarak kaydedilebilmektedir.

businessman on business meeting in office

Kurumsal Ekler

Meditek İSG ile kullanışlı bazı ek bileşenlerde yüklenmektedir;

  • Malzeme Yönetimi bileşeni ile kurum içerisinde bulunan sarf malzemelerini veya tıbbi malzemelerinizi takip edebilirsiniz. Malzemelerin giriş-çıkış kayıtlarını tutabilir, son kullanım tarihlerine göre takip yapabilirsiniz.
  • Cari Hesap İşlemleri ile ticari faaliyetlerinizi takip edebilirsiniz. Karşılıklı alış-veriş yaptığınız işletmeleri kaydedebilir, bu işletmelere ait borç-alacak fişlerinizi veya alış-satış fatauralarınızı programa işleyebilir, istediğiniz dönem aralıklarında hesap ekstrelerini alabilirsiniz.
  • Kasa İşlemleri ile günlük para akışını kayıt altına alabilirsiniz. Günlük, haftalık veya aylık kasa listeleri oluşturabilirsiniz.
  • Eğer ücretli sağlık hizmeti veren bir yapınız varsa hizmet verdiğiniz kişilerin hizmet ücretlendirmelerini ve tahsilat işlemlerini yapabilirsiniz.
  • Teklif İzleme ile teklif verdiğiniz firmaların kayıtlarını, verilen teklif detaylarını kaydedebilir, teklif mektubu yazdırabilir ve sonuçlanma sürecini yönetebilirsiniz.
  • İstatistiker eklentisi sayesinde bizden talep ettiğiniz istatistik raporları sisteminize herhangi bir ek güncelleme gerektirmeden, dinamik olarak yüklenir. Bu şekilde her türlü istatistiği kendi istediğiniz şekilde alabilirsiniz.

Teknoloji

Meditek İSG, hem yerel ağ hem de internet üzerinden çalışabilen çok kulanıcılı bir sistemdir. Veritabanı yapısı Microsoft SQL Server ile inşa edilmiştir, sınırsız sayıda veri kaydı yapılabilmektedir. Kayıtların işlenmesi ve yorumlanması için geliştirilen kullanıcı arayüzleri, kompleks veritabanı görüntüsünden bağımsız, pratik kullanıma göre tasarlanmıştır. Daha önceden bilgisayar tecrübesi olmayan kullanıcılar bile sisteme hızla adapte olabilmektedir.