PKD EDİTÖRÜ 2

MEDİTEK PKD EDİTÖRÜ 2 

Meditek PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı) Editörü 2, sektördeki profesyonellerin pkd hazırlama süreçlerini kısaltan, TS-EN 60079-10-1:2015 ve TS-EN 60079-10-2:2015 standartlarına uygun tek yazılım çözümüdür.

laptop

PKD Editörü Nedir?

PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı) Editörü 2, patlamadan korunma dokümanı hazırlamanızda size yol gösterecek, hesaplamalarınızı hızlandıracak ve yazdırma listelerinizi otomatik olarak düzenleyecek bir uygulamadır, TS-EN 60079-10-1:2015 standartları doğrultusunda sıvı ve gazların oluşturduğu parlayıcı-patlayıcı atmosferin tehlike sınıflandırılma hesaplamalarını otomatik olarak yapar. PKD Editörü size dokümantasyon, hesaplama ve tehlike bölge çizimlerini de kapsayan tam bir paket çözüm sunar. İçerisinde barındırdığı tehlikeli madde kütüphanesinde, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hazır bulunur. İşyeri bölümleri bazında hesaplamalar yapılır ve dokümante edilir. Hesaplamalar sonucunda tehlike bölge sınıfları ve sınırları belirlenir.

Neden PKD?

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Meditek PKD2 (Patlamadan Korunma Dokümanı) Editörü